Een inleiding tot het healen, het werken met energie en het all win principe

Hij nam een slok koffie, trok een grimas en pakte de suikerpot. ‘Ik ben 8 minuten lang klinisch dood geweest! Het leek een eeuwigheid. Ik had helemaal geen pijn meer en ik werd onweerstaanbaar naar een helder wit licht getrokken. Precies zoals Elisabeth Kuebler Ross dat later in haar onderzoek beschreef.’
Jaren later hoorde ik dat dit een bijna-dood ervaring genoemd wordt.

Ik besefte dat ik mijn adem ingehouden had en hapte naar adem.
Zijn stem werd zachter toen hij zei: ‘Ik volgde het licht en kwam bij een hoefijzervormige tafel. Er zaten wijze mannen omheen uit alle soorten religies. Ik voelde me heerlijk rustig en toen gebeurde er iets heel geks. In een flits trok mijn hele leven aan me voorbij, maar niet zoals ik het op aarde had meegemaakt. Ik zag alles vanuit het perspectief van anderen. Dat was een schok. Ik had er geen idee van dat ik zoveel mensen had gekwetst. Ik realiseer me nu hoe makkelijk het is om je niet bewust te zijn van wat andere mensen voelen. 

Het gebeurde allemaal heel snel en toen het voorbij was, was ik totaal veranderd. Ik was heel gevoelig geworden. Ik voelde alles wat ik zag, alsof ik de ander was. Daarna kon ik nooit meer anderen kwetsen. En ook wist ik opeens dat alles wat is uit energie bestaat die verbonden is met het hele universum, en ook met alle mensen.’

Weemoedig vervolgde hij: ‘Toen ik daar zo aan die hoefijzer tafel zat, was ik ontzettend gelukkig – misschien wel voor het eerst van mijn leven. Ik voelde me springlevend. En tegelijkertijd was alles, door die enorme gevoeligheid, zo geweldig mooi. ’Even leek het of hij me verlaten had en ergens in een mooie droom zat. Maar toen ging hij door: ‘Ik wilde daar dolgraag blijven, maar ik kreeg te horen dat ik terug moest.

Ik smeekte ze en beloofde dat ik alles zou doen, als ik maar niet terug naar mijn leven hoefde. Maar ze hielden vol dat mijn taak op aarde nog niet afgelopen was.

Kortom, ik moest terug. Toen ik gereanimeerd was, was mijn leven volkomen veranderd. Mijn vrouw en ik zijn gescheiden en tot mijn verbazing ontdekte ik dat ik kon healen – een rare situatie.’ Hij glimlachte en leek weer even ver weg te zijn, verloren in een herinnering.

‘Ga nou door,’ drong ik aan toen zijn stem wegstierf. ‘Wat gebeurde er toen?’

‘Ik ontmoette een meisje… ongelooflijk mooi, maar iedereen lachte haar uit omdat ze o-benen had. Ik was in die tijd nogal conventioneel en sloeg niet zomaar met iedereen aan het knuffelen, en zeker niet met vreemden!’

Ik schoot in de lach. ‘En dat is nu veranderd?’ vroeg ik plagerig.

Met pretlichtjes in zijn ogen antwoordde hij: ‘Nu betalen mensen me zelfs als ik ze aanraak.’

Weer ernstig ging hij verder: ‘Het was heel gek – ik vroeg haar of ik haar benen mocht aanraken. Ze moet hebben gevoeld dat ik dat echt wilde, want ze zei oké. Tot mijn stomme verbazing trokken haar benen onder mijn handen recht. Op dat moment realiseerde ik me dat ik met die energie die ik voelde sinds mijn terugkeer, kon healen.’

‘Maar hoe verklaarde je dat dan?’ vroeg ik, ongeduldig om de rest te horen.

‘Daar heb ik lang over nagedacht,’ bekende hij. ‘Het enige wat ik kan verzinnen is dat ik, toen ik eenmaal werkelijk gevoeld had hoe ik anderen gekwetst heb door me voor alles en iedereen af te sluiten, twee dingen heb gedaan:

ik ging niet meer in de verdediging – en daardoor kwam die enorme energie los die er voor die tijd voor nodig was geweest om die in stand te houden. Ik stelde me ook open voor wat ik was gaan zien als die zee van energie die het hele universum doordringt;

en ik zwoer dat ik nooit meer anderen zou kwetsen. Die intentie maakte dat ik gevoelig werd voor wat anderen voelden – eerst emotioneel en later realiseerde ik me, door het voorval met het meisje, dat ik intuïtief wist wat er fysiek gebeurde in haar lichaam, op plaatsen die ik niet eens kon zien.

Gek genoeg was ik er vroeger van overtuigd dat mijn verdedigingsmechanismen me wel tegen de pijn zouden beschermen. Maar ze blokkeerden juist het vermogen mijn eigen energie aan te vullen en daardoor geluk te geven en te ontvangen.’

‘Maar als je zo wijd open bent als nu, nemen de mensen dan geen loopje met je – ik bedoel, doen ze je geen pijn als ze je aanvallen?’

‘Nou, eigenlijk is het enige dat veranderd is in mij, dat ik nu de voordelen zie van het open zijn en niet meer onbewust in de verdediging ga. Als ik me nu, om welke reden dan ook, afsluit, weet ik dat me anders misschien iets ontgaat wat relevant is voor wat er gebeurt – bijvoorbeeld waarom iemand me pijn wil doen. En dat is belangrijke informatie, want als hij dat doet om iets wat ik heb gedaan, kan ik proberen het weer goed te maken en als het niets met mij te maken heeft, kan ik met een gerust geweten recht uit mijn hart reageren.

Maar de belangrijkste reden om open te blijven is dat ik mezelf dan duidelijk zie – mijn behoeften, mijn angsten, wat me gelukkig maakt en waarom ik op een bepaalde manier reageer. En ik besef nu dat geluk in de allereerste plaats van binnenuit komt en dat je daarvoor niet van andere mensen afhankelijk bent.

Dat geeft me het gevoel verantwoordelijk te zijn voor alle aspecten van mezelf. En als ik die allemaal kan laten ontplooien en elkaar laat aanvullen, krijg ik meer energie en kan ik in mijn diepste behoeften, die voordien misschien verborgen waren, voorzien. Dat is geluk, zolang ik anderen maar geen pijn doe.’

Zonder dat we het in de gaten hadden, was het begonnen te schemeren. De mensen zaten in kleine groepjes bijeen, dronken hun koffie en praatten met elkaar. Plotseling voelde ik een golf van liefde door me heengaan en met mijn hele hart wenste ik dat ze allemaal net zo gelukkig mochten zijn als ik, zoals ik daar zat met die lieve, zachtaardige man.

Alsof hij mijn gedachten kon lezen ging Robert verder: ‘Als ik me verantwoordelijk voel en gelukkig ben op de manier waarop ik dat wil, lijkt het alsof ik overstroom van vreugde en dan wil ik dat anderen ook gelukkig en tevreden zijn, elk op zijn eigen wijze. Geluk genereert geluk. Het houdt de wereld draaiende. Het is een sterke basis voor een wereldgemeenschap waarin iedereen winnaar is en er geen verliezers zijn – een all win gemeenschap.’

Een jaar later hield Robert zich aan zijn woord. Het ontwikkelen van helende energie houdt in dat je je bewustzijn richt op elk deel van het lichaam tot – bijna cel voor cel – de energie binnenstroomt. Hoewel de kracht van mijn energie het nooit haalde bij de zijne. Honey, zijn latere vrouw, plaagde me wel eens dat ik inderdaad nooit zou kunnen tippen aan Roberts helende vermogens, als ik niet ook zo dik werd als hij. Maar met hulp van Edward, die de bestelauto reed toen Robert en ik elkaar voor het eerst ontmoetten, zou ik leren hetgeen Robert mij leerde zelf bij de VN toe te passen, om daar mijn werk op het wereldtoneel kracht bij te zetten.. Maar dat zijn de onderwerpen van de volgende verhalen in deze serie.

Ondanks zijn enorme bijdrage aan de mensheid stierf Robert arm en totaal uitgeput aan diabetes. Hoewel veel mensen negatief over bijna-doodervaringen denken, vraag ik me soms af of hij niet af en toe terugverlangde naar de realiteit die hij gedurende zijn bijna-doodervaring had beleefd.