Regenesis is NOT “fixing”; It is bringing life back to a point of balance where it can live itself and move forward.

Regenesis is NIET ALLEEN ‘ het probleem oplossen’; Het brengt het leven terug naar een balans waar het zelf verder kan leven en vooruit kan gaan.

Robert Rasmusson, 1919 - 2001

We beginnen met deze quote uit 1985, van de beroemde Energetisch therapeut Robert Rasmusson, omdat het zo mooi aangeeft dat Regenesis een methode is die niet alleen het probleem oplost MAAR DE WERKELIJKE OORZAAK AANPAKT waardoor een blijvende positieve verandering ontstaat.
Regenesis wordt al meer dan 60 jaar wereldwijd beoefend. Je vindt Regenesis behandelaars in Europa, Australië, Amerika, Zuid-Amerika, IJsland enzovoorts. Regenesis heeft zichzelf als één van de meest effectieve energetische methoden ruimschoots bewezen.

REGENESIS - is er voor iedereen die gelukkig en gezond wil leven.

Robert Rasmusson was een heel bijzondere man, hij wilde mensen helpen begrijpen dat je op een eenvoudig te leren manier je leven in eigen hand kunt nemen voor wat betreft gezondheid en levensgeluk. Hij heeft tienduizenden mensen in Californië mogen behandelen met prachtige resultaten.

Geen ziekte kan mij nog imponeren

Regenesis is zo krachtig en zo veelomvattend dat Robert Rasmusson vertelde: Geen ziekte kan mij nog imponeren.
Gedurende alle jaren waarin Robert Rasmusson en vele therapeuten wereldwijd Regenesis toepas(t)sen is er niet één waar geen verandering of verbetering heeft plaatsgevonden. Regenesis is een prachtige, doeltreffende methode die helpt bij verwerking, ontspanning, bewustzijn, acceptatie, beweging en verandering.

Complementaire methode

Regenesis wordt over de hele wereld gebruikt als aanvulling op bestaande reguliere behandelingen omdat het snel en doeltreffend werkt. Hoewel Regenesis niet te vergelijken is met een traditionele behandelmethode wordt het, gezien de positieve resultaten, vaak ingezet als complementaire methode. Regenesis is eenvoudig in te passen in de protocollen van de reguliere gezondheidszorg.

REGENESIS = OPNIEUW GEBOREN WORDEN.

Robert Rasmusson noemde zijn methode Regenesis (opnieuw geboren worden). Regenesis beïnvloed het bewustzijn en lichaam op een quantum-, subatomisch niveau. Dat gaat dieper dan cel- en DNA-niveau. Hij haalt in dit verband de bekende Indiase arts Deepak Chopra aan: ‘Om het zelfhelend vermogen te stimuleren moet je voorbij alle grofstoffelijke niveaus van het lichaam gaan (cellen, weefsels, organen en systemen) om bij de verbinding te komen tussen geest en materie, het punt waarop bewustzijn een effect begint te hebben. ’Dit punt is wat ons in beweging brengt en is voor ons mensen toegankelijk via liefde en intentie’. Een Regenesis behandelaar kijkt nooit naar de ziekte maar brengt je in beweging en verandering door naar je heelheid te kijken.

(alles wat je aandacht geeft groeit)

eEN blijvende verandering die bewustzijn en lichaam ondergaan.

Regenesis bestaat al sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Het was en is nog steeds een doorbraak in de manier waarop we ons zelf en anderen in een positieve verandering of beweging kunnen brengen. Het is de meest effectieve methode gebaseerd op de Quantum-visie die gebruik maakt van alle lagen tussen bewustzijn en lichaam van de mens. De effecten zijn snel zichtbaar en voelbaar op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Een ziekte, klacht, angst of ander ongemak is volgens Robert Rasmusson een blokkade tussen geest en lichaam of andersom. Meer dan 70 jaar geleden wist hij dat al en nu begint zijn denkwijze navolging te krijgen bij vele andere energetische methoden. Maar ondanks dat veel van zijn werk is gekopieerd kunnen we rustig stellen dat Regenesis in samenwerking met de Blue Dot Energy de meest indrukwekkende methode is als het gaat om de blijvende verandering die bewustzijn en lichaam ondergaan.

Hoe gaat een behandeling met regenesis?

Regenesis kan niet alleen genezing stimuleren maar zorgt ook voor de verwerking van de emotionele lading die een ziekte teweeg kan brengen. Het brengt je geest en lichaam op vele vlakken weer in beweging en balans.
Tijdens de behandeling komt het lichaam vaak in beweging. Soms brengt het onderbewuste je in beweging, soms je lichaam. Het bewegen gebeurt zonder dat je het zelf aanstuurt. Natuurlijk ontstaat die beweging niet zomaar, het is je eigen energie die de behandelaar in je lichaam weer in beweging zet waarop je lichaam spontaan reageert. 

Dan kan ook de verandering op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau plaatsvinden . De bewegingen leggen de blokkades bloot die hierachter kunnen zitten en zal het lichaam de weg wijzen naar verandering en genezing.