LISINKA ULATOWSKA

Dr. Lisinka Ulatowska, PhD, heeft een Master Degree in het Duits van de University of California, in Berkeley, en een doctoraat in Klinische Psychologie aan de Unie Graduate School (nu de Unie Universiteit en Instituut). Uiteindelijk is zij gespecialiseerd in Transpersoonlijke Psychotherapie. 

Eind zeventiger jaren ontmoette ze Robert Rasmusson.
Ze vertelt hierover “Na maanden van voorbereiding hadden Bob, Edward en ik 10 studenten voor onze cursus. Gedurende deze zeer intensieve cursus (1 jaar) behandelden we het volledige scala van nieuwe therapieën, gecombineerd met tijd voor persoonlijke groei.
Dit werd het Columbia University Centre voor Integratieve Psychologie genoemd. Bob ontwierp een programma gebaseerd op de werkboeken in Energy healing (genezende energie). 

Een groot aantal studenten specialiseerden zich in dat programma, en verkregen zelfs hun graad in in deze methode.
Dit programma gaf Lisinka intieme kennis van de wijze waarop een verandering innerlijk wordt ervaren”. Dit inzicht is zeer nuttig bij het werken met cliënten.
Lisinka is altijd bevriend gebleven met de fa. Rasmusson, ook na Roberts overlijden in 2001.

Lisinka heeft een zeer avontuurlijk leven geleid.  Ze is geboren in Engeland en heeft meestal liftend in ongeveer 35 landen rond gereisd.  Zij heeft in Nederland, Duitsland, Syrië en de Verenigde Staten voor langere periodes gewoond.  Toen ze in 1969 in contact met de VN, aanvankelijk als een gids, besefte ze voor de eerste keer van haar leven wat het voor haar betekende dat ze een politiek thuis gevonden had.
Ze heeft door de jaren heen een aantal Non Governmental Organizations bij de VN vertegenwoordigd, zoals de World Federalists, Paz y Cooperation, de International Emissaries, the Institute for Planetary Synthesis en de Association of World Citizens.
Ze heeft hier het grootste deel van haar leven aan geweid, ze is gefascineerd door de kunst van de verbinding, en hoe dit mensen helpt bij het zoeken naar een diepere zin in hun persoonlijke leven en in hun relatie , maar ook in hun relatie met de natuurlijke Bron. 

Haar proefschrift beschrijft een zoektocht naar de bron van zinvolle verbinding en bevat discussies van therapeutische en spirituele instrumenten en technieken, geldend voor de menselijke groei en evolutie. Tijdens haar promotieonderzoek in de Unie Graduate School, heeft ze ook geëxperimenteerd met haar eigen innerlijke groei processen.

In 1982, schreef ze een handboek voor Effective Global Action, dat laat zien hoe individuen hun krachten kunnen bundelen in de VN en zorg kunnen dragen voor de opkomst van een mondiale gemeenschap. In 1990 besloot Pieter Kooistra’s zijn Self-Financiering Wereld Marshall-plan in de VN te presenteren.
Lisinka schreef het boek, Crossroads 2000, om te laten zien hoe een dergelijk plan kan worden uitgevoerd, voortbouwend op bestaande structuren en organisaties, en de bestaande mogelijkheden binnen de VN.  Zij was tevens vele jaren voorzitter van een NGO Task Force over de financiering van de VN. 

In deze functie schreef ze een lijst van financieringsmechanismen en benaderingen voor de uitvoering ervan. In 2001 werd haar eerste roman gepubliceerd in het Nederlands, “Samenzwering Samenspel”. Geïnspireerd door haar boek, stichtte Ir. Pim van Monsjou, een van haar lezers, het All-Win Network waarin mensen en organisaties zich wijden, elk op hun eigen manier, aan de opbouw van een wereld waar het goed is voor iedereen en waar alle mensen worden aangemoedigd om te groeien, zonder anderen te schaden. 

Daarna schreef ze een boek over In het vervolg , “Gewone mensen doen bijzondere dingen in een wereld die vast zit in de greep van angst”. Hierin beschrijft ze de wetenschappelijke principes die ons kunnen helpen om aan een duurzame wereldwijde gemeenschap te bouwen. Beide zijn spannende romans waarin de krachten aangeduid worden die de wereld onderwerpen aan macht, tegen de krachten van de netwerken van de gewone mensen die gebruik maken van het All-Win Principe.  Beide boeken belichten zo levendig de innerlijke en uiterlijke dimensie van hoe mensen kunnen groeien en veranderen, opdat de lezers deze instrumenten kunnen gaan toepassen in hun eigen leven.

EEN MEESLEPENDE ROMAN MET ALS RODE DRAAD DE BEWUSTWORDING VAN DE WERELBURGER OM TE BOUWEN AAN EEN WERLEGEMEENSCHAP VAN EENHEID IN VERSCHEIDENHEID.
Te bestellen bij De Slegte, Kalverstraat, Amsterdam, Tel. +31 (0)20 622 5933

Samenzwering Samenspel. Naar spiritueel wereldburgerschap door Lisinka Ulatowska – Euros 15 Een meeslepend spiritueel avontuur gebaseerd op de werkelijkheid over een geniepige samenzwering die ons allen onderuit haalt zonder dat we het in de gaten hebben. Een team wereldburgers werkzaam bij de VN zet zich met hart en ziel in om dit complot te verijdelen. Terwijl zij gebruik maken van hun inzichten op spiritueeel, psychologisch, politiek en economisch gebeidd, raken ze in situtaties verwikkeld waaarin ze persoonlijk geconfronteerd worden met hun eigen liefdesrelaties, angsten en onzekerheden. Zij maken hierbij zo’n intens bewustwordings proces door dat ook de lezer deze inzichten kan gebruiken om zijn eigen kwaliteit van leven te verbeteren. Op unieke wijze beschrijft de auteur hoe je als wereldburger mee kunt bouwen aan een wereldgemeenschap van eenheid in verscheidenheid. Een boek vol spanning, liefde en spirituele inzichten, dat tegelijkertijd interessante informatie geeft over de VN en op het gebied van wereldpolitiek en -economie.

Bestellen op www.amazon.com (ISBN 142 087 8581). Voor boekbesprekingen kunnen gratis kopieen van Fearless besteld worden van Ross Thomson, rthomson@authorhouse.co.uk,
tel. 0044 8450 753 456, Fax 0044 800 197 4151.

http://www.worldcitizensaction.com
http://www.allwinnetwork.org/allwin_nl/index.html

Fearless
Fearless door Lisinka Ulatowska – Euros 15
(Onbevreesd. Gewone mensen die buitengewone prestaties leveren in een wereld in de greep van de angst), hoewel in het engels geschreven, is het een vervolg op Samenzwering Samenspel. Naar spiritueel wereldburgerschap, dat een internationaal All -Win Network heeft geinspireerd.!

Fearless is een spannend verhaal dat inzicht verschaft in de principes die ten grondslag liggen aan de snelle veranderingen waaraan wij allemaal vandaag de dag onderhevig zijn. Fearless beschrijft hoe de angst de bovenhand krijgt in de wereldpolitiek en de levens van “de gewone man” binnensluipt. Alleen de krachtige wil tot overleven en te gedijen? kan de angst verdrijven. Maar kan het intrigerende All-Win principe de angst epidemie, dat de wereld in zijn greep heeft, tot stilstand brengen?