CERTIFICERING REGENESIS PRACTITIONER

Op deze pagina vind je alle informatie voor het verkrijgen van je Regenesis practitioner certificaat.

EEN REGENESIS CERTIFICAAT IS LEVENSLANG GELDIG, DUS GEEN JAARLIJKS TERUGKERENDE KOSTEN.

Wanneer je wilt, mag je voor slechts 25,- deelnemen aan de maandelijkse oefendagen om je vaardigheden op peil te houden. Klik hier op de agenda voor de oefendagen.

REGENESIS PRACTITIONER

Wanneer je de workshops I en II en de oefendagen hebt gevolgd en daarbij het aantal verplichte behandeluren en vier casus studies hebt ingeleverd. Dan kun je een aanvraag indienen voor de certificering als Regenesis practitioner. Hiernaast een opsomming wat je moet inleveren.

BELANGRIJK OM TE WETEN.
Het is niet verplicht na workshops I + II het certificaat te halen voordat je doorgaat naar workshop III en IV. Je mag ook eerst alle workshops I t/m IV doen en dan besluiten je aanvraag voor practitioner en daarna master practitioner in te leveren.

BEOORDELING CASUS STUDIES ETC.
Wij beoordelen de casus studies, het aantal gemaakte uren en behandelingen en willen je daarover persoonlijk onze reactie geven. Wij maken binnen 2 weken na ontvangst van alle documenten een afspraak met je om je casus studies te bespreken.

BEOORDELINGSGESPREK 
Het beoordelings gesprek duurt maximaal 1,5 uur. Na het beoordelingsgesprek hoor je meteen of je jezelf gecerificeert Regenesis Practitioner mag noemen. Zo ja, dan sturen we je een faktuur á 150,- euro (eenmalig) voor de certificering. Maak het bedrag over op onze rekening en je ontvangt je certificaat.

WAT TE DOEN OM EEN AANVRAAG VOOR CERTIFICERING REGENESIS PRACTITIONER IN TE DIENEN.

 • Lever een kopie van de workshop certificaten I en II in.
 • Vul het Regenesis certificaat aanvraag formulier in.
 • Onderteken de Code van Ethiek. 
  Op iedere pagina een paraaf en op de laaste pagina je handtekening.
 • Onderteken de overeenkomst voor het gebruik van de Regenesis naam.
  Op iedere pagina een paraaf en op de laaste pagina je handtekening.
 • Lever vier casus studies in van de behandeling met cliënten. Een casus studie bestaat uit minimaal 4 behandelingen met dezelfde client. De behandeling moet tot tevredenheid van de client afgerond zijn.
  Casus studies moeten goed leesbaar zijn, dus bij voorkeur getypt of duidelijk geschreven.
 • Sluit 2 aanbevelingen van cliënten bij.
 • Documenteer 60 uur behandelingen op het daarvoor bestemde formulier.
 • Documenteer 8 uur behandeling met een medestudent op het daarvoor bestemde formulier. (behandeling medestudent mag ook op de  oefendagen).
 • Voor formulieren zie download pagina

AANDACHTSPUNT
Je moet binnen 2 jaar na de workshop IV je certificaten behaald hebben.

HERKANSINGSMOGELIJKHEDEN.
Mocht je aanvraag niet volledig zijn dan hoor je dit uiteraard van ons. Je hebt dan altijd de mogelijkheid om in overleg de juiste formulieren en/of casus studies alsnog in te leveren.
Mocht de beoordeling naar ons inzicht onvoldoende zijn dan krijgt je 2 x de gelegenheid (binnen 1 jaar na de 1e beoordeling) om een aanvraag opnieuw in te dienen om je certificaat alsnog te behalen.
Uiteraard hoor je tijdens het 1e beoordelingsgesprek wat je nog dient aan te passen of te verbeteren.

versturen per email of post.

Heb je een scanner? Stuur dan alle gegevens via e-mail. Je mag de info natuurlijk ook versturen per post naar de Quantum-Academy. (gegevens onder contact)
E-mail: jeannette (apenstaartje) quantum-academy.net
Soms lukt het niet via je email adres omdat de bestanden te groot zijn, gebruik dan de gratis dienst www.wetransfer.  Hier kan je alle documenten eenvoudig mee uploaden en naar ons versturen.

Het certificaat is levenslang geldig maar niet overdraagbaar.