CERTIFICERING REGENESIS MASTER PRACTITIONER

Op deze pagina vind je alle informatie voor het verkrijgen van je Regenesis Master Practitioner certificaat.

EEN REGENESIS CERTIFICAAT IS LEVENSLANG GELDIG, DUS GEEN JAARLIJKS TERUGKERENDE KOSTEN.

Wanneer je wilt, mag je voor slechts 25,- deelnemen aan de maandelijkse oefendagen om je vaardigheden op peil te houden. Klik hier op de agenda voor de oefendagen.

REGENESIS MASTER PRACTITIONER

Wanneer je de workshops III en IV en de oefendagen hebt gevolgd en daarbij het aantal verplichte behandeluren en vier casus studies hebt ingeleverd. Dan kun je een aanvraag indienen voor de certificering als Regenesis master practitioner. Hiernaast een opsomming wat je moet inleveren.

BELANGRIJK OM TE WETEN.
Wil je doorgaan voor Regenesis therapeut dan is het verplicht dat je eerst de certificering voor Regenesis practitioner (workshop I+II en Regenesis master practitioner (workshop III + IV) hebt gehaald. 

BEOORDELING CASUS STUDIES ETC.
Wij beoordelen de casus studies, het aantal gemaakte uren en behandelingen en willen je daarover persoonlijk onze reactie geven. Wij maken binnen 2 weken na ontvangst van alle documenten een afspraak met je om je casus studies te bespreken.

BEOORDELINGSGESPREK 
Het beoordelings gesprek duurt maximaal 1,5 uur. Na het beoordelingsgesprek hoor je meteen of je jezelf gecerificeert Regenesis master practitioner mag noemen. Zo ja, dan sturen we je een faktuur á 150,- euro (eenmalig) voor de certificering. Maak het bedrag over op onze rekening en je ontvangt je certificaat.

WAT TE DOEN OM EEN AANVRAAG VOOR CERTIFICERING REGENESIS MASTER PRACTITIONER IN TE DIENEN.

  • Lever een kopie van de workshop certificaten III en IV in.
  • Vul het Regenesis master practitioner certificaat aanvraag formulier in.
  • Lever vier casus studies in van de behandeling met cliënten. Een casus studie bestaat uit minimaal 4 behandelingen met dezelfde client. De behandeling moet tot tevredenheid van de client afgerond zijn.
    Casus studies moeten goed leesbaar zijn, dus bij voorkeur getypt of duidelijk geschreven.
  • Sluit 2 aanbevelingen van cliënten bij.
  • Documenteer 60 uur behandelingen op het daarvoor bestemde formulier.
  • Documenteer 8 uur behandeling met een medestudent op het daarvoor bestemde formulier. (behandeling medestudent mag ook op de  oefendagen).
  • Voor formulieren zie download pagina

AANDACHTSPUNT
Je moet binnen 2 jaar na de workshop IV je certificaten behaald hebben.

HERKANSINGSMOGELIJKHEDEN.
Mocht je aanvraag niet volledig zijn dan hoor je dit uiteraard van ons. Je hebt dan altijd de mogelijkheid om in overleg de juiste formulieren en/of casus studies alsnog in te leveren. 
Mocht de beoordeling naar ons inzicht onvoldoende zijn dan krijgt je 2 x de gelegenheid (binnen 1 jaar na de 1e beoordeling) om een aanvraag opnieuw in te dienen om je certificaat alsnog te behalen. Uiteraard hoor je tijdens het 1e beoordelingsgesprek wat je nog dient aan te passen of te verbeteren.

AANVRAAG CERTIFICERING MASTER PRACTITIONER

Heb je een scanner? Stuur dan alle gegevens via e-mail. Je mag de info natuurlijk ook versturen per post naar de Quantum-Academy. (gegevens onder contact).
E-mail: jeannette (apenstaartje) quantum-academy.net
Soms lukt het niet via je email adres omdat de bestanden te groot zijn, gebruik dan de gratis dienst www.wetransfer.  Hier kan je alle documenten eenvoudig mee uploaden en naar ons versturen.

Het certificaat is levenslang geldig maar niet overdraagbaar.