Vragenlijst om wel/niet mee te kunnen doen aan een workshop